021-88262787

21 ارديبهشت,1393

اظهارنامه الکترونیکی

اظهارنامه چیست؟
اظهارنامه نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده و وسیله ی قانونی بیان مطلب می باشد که به آن اظهاریه نیز گفته می شود.

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
1-احراز هویت اظهارکننده
2-ابطال تمبر هزینه قانونی
3-خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه
4-تسلیم اظهارنامه و پیوست های آن به تعداد مقرر قانونی
5-تسلیم وجه، مال یا سند(در صورت وجود)

روش ثبت و پیگیری اظهارنامه به روش الکترونیکی

ثبت اظهارنامه
ثبت الکترونیکی اظهارنامه از دو طریق امکان پذیر می باشد:
1-درگاه خدمات الکترونیک قضایی
2-دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
در حالت اول شخص پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضاییwww.adliran.ir
 اطلاعات اولیه را تکمیل نموده و پس از ثبت اولیه و دریافت کد رهگیری برای ادامه فرایند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می نماید.
در حالت دوم شخص با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و متصدی دفتر، پس از وارد کردن اطلاعات اولیه اظهارنامه را ثبت و کد رهگیری دریافت می نماید .در هر دو حالت متصدی دفتر پس از وارد کردن کد رهگیری ارائه شده از سوی سامانه  و احراز هویت شخص، هزینه مربوطه را به صورت الکترونیکی از وی دریافت می کند.سپس از اظهارنامه ثبت شده ، چاپ تهیه نموده و به تائید شخص می رساند و در پایان رسیدی مبنی بر ثبت اظهارنامه در دفتر خدمات الکترونیک قضائی به متقاضی ارائه می نماید.لازم به ذکر است کد رهگیری ثبت اظهارنامه به منظور پیگیری اظهارنامه در این رسید درج شده است.

پاسخ به اظهارنامه
اظهارنامه از طریق اداره ابلاغ به خوانده ابلاغ شده و خوانده در صورت تمایل به پاسخ ، می تواند از طریق دفاتر خدامت الکترونیک قضایی اقدام نماید.


پیگیری اظهارنامه
شخص می تواند برای مشاهده آخرین وضعیت اظهارنامه، از طریق سامانه پیامکی به شماره 20129 یا از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی یا از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نموده و با وارد کردن کد رهگیری در قسمت " پیگیری اظهارنامه " آخرین وضعیت اظهارنامه را مشاهده و چاپ نماید.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page