021-88262787

02 آذر,1394

خدمات تخصصی

      

خدمات تخصصی موسسه بین المللی آیین گفتمان:


حل اختلاف بین شرکت های تجاری بدون مراجعه به دادگستری
حل اختلاف های قراردادی بین اشخاص اعم از دولتی و خصوصی
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی داوری جهت تربیت داوران
متخصص انجام پروژه های نظری و کاربردی در حوزه های داخلی و بین المللی
برگزاری همایش ها و نشست های داوری

مزیت های خدمات داوری در این موسسه:


مرجع شبه قضایی خصوصی در ایران
حل اختلاف به طور سازمانی بدون مراجعه به دادگاههای دادگستری
اجرای رأی داوری از طریق دادگاههای دادگستری

 

 

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page