021-88262787

پند حقوقی

کلاس آیین دادرسی مدنی کاربردی

کلاس آیین دادرسی مدنی کاربردی

مدرس :دکتر بهنام حبیبی درگاه 

جهت هماهنگی برای تاریخ و شروع کلاسها با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید . 

نکاتی برای کارآموزان وکالت

نکاتی برای کارآموزان وکالت

دکتر محمد طاهر کنعانی

مدرس دانشگاه و پژوهشگر

نکته اول :

زمین های قابل تملک بر اساس رژیم حقوقی اراضی ملی شامل سه گونه جنگلی، مرتع مشجر و مرتع نا مشجر است .بنابراین تملک زمین های مزروعی و موات و اراضی احیا شده قبل از اعمال قانون جنگل ها و مراتع ممنوع است . با این وجود در رویه عملی بسیار دیده شده که زمین های مزبور هم به تملک درآمده است و برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده و حق های زیادی به ناحق ضایع شده است.

ده نکته کلیدی خرید ملک

همه بدانند ، خریداران بیشتر بدانند

نکته اول : اولین نکته اساسی در خرید ، بررسی سند ملک مورد نظر است . در سند تمامی مشخصات فنی و حقوقی ملک درج می شود .

نکته دوم : از طریق استعلام  شهرداری و استعلام ثبتی اطمینان حاصل نمایید که ملک در توقیف نبوده و یا معارض نداشته و عاری از هر گونه مشکل ثبتی می باشد .

نکته سوم : هویت فروشنده را شخصا و با رؤیت اسناد هویت وی ( شناسنامه و کارت ملی ) احراز نمایید .

پنج پند برای کارآموزان وکالت

شأن وکالت و جایگاه خطیر وکیل دادگستری ، ایجاب می نماید تا از همان دوره آموزشی آکادمیک و دوره آموزشی کاربردی ( کارآموزی ) ، یکسری اصول و مبانی رفتاری به کارآموزان وکالت گوشزد گردد .

آموزه های رفتار حرفه ای وکیل در مواجهه با افراد دیگر از جمله موکل ، باید محتاطانه و مدبرانه ترسیم گردد . پندهای بزرگان حقوقی ، که بر مبنای تجربه و برداشت از مقررات است ، بی هیچ مزد و منتی در اختیار ما قرار می گیرد که باید این پندها را قدر بدانیم . پند های زیر شامل وکلای پایه یک نیز می گردد . لکن بیشتر معطوف به کارآموزان وکالت است که تازه پا به عرصه مقدس وکالت  می گذارند :

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page