021-88262787

16 مهر,1393

ده نکته کلیدی خرید ملک

همه بدانند ، خریداران بیشتر بدانند

نکته اول : اولین نکته اساسی در خرید ، بررسی سند ملک مورد نظر است . در سند تمامی مشخصات فنی و حقوقی ملک درج می شود .

نکته دوم : از طریق استعلام  شهرداری و استعلام ثبتی اطمینان حاصل نمایید که ملک در توقیف نبوده و یا معارض نداشته و عاری از هر گونه مشکل ثبتی می باشد .

نکته سوم : هویت فروشنده را شخصا و با رؤیت اسناد هویت وی ( شناسنامه و کارت ملی ) احراز نمایید .

نکته چهارم : بررسی نمایید که فروشنده ملک خود را می فروشد یا ملک دیگران را ، اگر ملک خود را می فروشد باید ، مالک بودن وی محرز شود و اگر ملک دیگران را می فروشد ، باید وکالت کتبی و رسمی در فروش داشته باشد .

نکته پنجم : در صورت موروثی بودن ملک مورد معامله ، گواهی حصر وراثت و حضور تمام وراث و یا وکیل آنها لازم است .

نکته ششم : خریدار سعی نماید تمام پرداخت ها بوسیله چک تضمینی انجام شود و کپی آن را نیز در نزد خود نگه دارد .

نکته هفتم : خریداران بهتر است به جای تنظیم قرارداد در بنگاه های مشاور املاک ، آن را در دفترخانه اسناد رسمی انجام دهند .

نکته هشتم : حتی المقدور تمامی وعده ها و شروط مکتوب و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات مشخص شوند و حداقل دو شاهد نیز ذیل قرارداد را امضاء کنند .

نکته نهم : بدون مطالعه دقیق سند خرید و بدون اینکه ابهام زدایی شود ، آنرا امضا نکنید .

نکته دهم : تنظیم قرارداد یک عمل حقوقی فنی و مهم است و دارای نکات بسیار اساسی است . بنابراین توصیه موکد می شود قبل یا حین خرید حتما از مشاوره وکیل مجرب دادگستری استفاده شود .

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page