021-88262787

مقالات حقوقی

نقش استقلال وکیل در توسعه نهاد داوری

دکتر بهنام حبیبی درگاه

درآمد

تحلیل اقتصادی سیستم قضایی در پی بازتعریف نقش سازمان قضایی با هدف کنترل هزینه های خدمات قضایی، توسعه کارکرد دادگستری ها، اشتغال زایی و تامین رفاه و امنیت قضایی شهروندان است. از همین روی، عرضه خدمات حقوقی گونه گون در قالب تعریف رشته های جدید خدماتی از جمله دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی و یا اهتمام به سایر الگوهای موثر در حل اختلافات نظیر الگوی داوری، از اهم سیاستگذاری دولت ها محسوب می شوند.

چانه زنی در مذاکرات قراردادی

عاطفه اکبری دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

 


چکیده مقاله : برای تحقق هر قردادی نیاز به یک توافق است و یکی از راه های حصول توافق مذاکره است . مذاکره ، گفتگو میان دو یا چند فرد گروه است که با هدف دستیابی به یک درک مشترک ، رفع نقاط اشتراک یا چانه زنی برای حصول نتیجه ی رضایت بخش صورت می گیرد .

معیارها و ضوابط انتخاب قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در فرایند کیفری ایران و فرانسه

سیروس ایمانی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگسنری


چکیده مقاله : فلسفه برقراری مقررات راجع به اخذ تامین از متهم اصولا مبتنی بر جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به موقع به وی قلمداد شده است .

رسانه های همگانی و رعایت حقوق بزه دیدگان

امیر حمزه زینالی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری

 

چکیده مقاله : بر اساس ماده 31 قانون مطبوعات این ماده انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع اعلام شده است و عدول از این ممنوعیت مستلزم مجازات بر اساس قانون تعزیرات خواهد بود .

ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

دکتر مصطفی السان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی وکیل پایه یک دادگستری

 


چکیده مقاله : صرف نظر از مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری ، برای ممنوع خروج کردن بدهکاران بانکی ، از همه بیشتر به <لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها > که در تاریخ 1359/02/27 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده استناد می شود . این لایحه قانونی با توجه به اختیارات شورای انقلاب در آن زمان ، برای حفظ حقوق بانکها در برابر بدهکارانی که در صدد ترک کشور بوده اند ، به تصویب رسیده است .

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page