021-88262787

شنبه, 26,آبان

ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

دکتر مصطفی السان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی وکیل پایه یک دادگستری

 


چکیده مقاله : صرف نظر از مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری ، برای ممنوع خروج کردن بدهکاران بانکی ، از همه بیشتر به <لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها > که در تاریخ 1359/02/27 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده استناد می شود . این لایحه قانونی با توجه به اختیارات شورای انقلاب در آن زمان ، برای حفظ حقوق بانکها در برابر بدهکارانی که در صدد ترک کشور بوده اند ، به تصویب رسیده است .

نشریه شماره سه - صفحه 16

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page