021-88262787

مقالات حقوقی

حقوقی شدن سیاست و سیاسی شدن حقوق

سمیه فریادرس - کارشناس ارشد علوم سیاسی
چکیده مقاله : پارادوکسحقوق و سیاست را با دو گزاره می توان فهمید. آنجا که قانون به پایان میرسد، دیکتاتوری آغاز می شود. از این رو قانون ضامن حقوق و آزادی های فردیدر جامعه است. اما گزاره دوم می‌گوید آنجا که قانون به پایان می رسد آزادی شروع می شود. آزادی مدنی بسته به سکوت قانون است.

گام به گام با عدالت الکترونیکی

رضوان عباسی فرج زاده - وکیل پایه یک دادگستری
چکیده مقاله : ارايه خدمات الكترونيك قضايي، ارتقا سلامت اداري، مقابله با فساد در راستاي اطاله دادرسي و تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از وقوع جرم اهدافي است كه براي اين خدمات پيش بيني گرديده كه با توجه به موضوعات ذكر شده، مي تواند موجب افزايش رضايت مندي عموم مراجعه كنندگان محترم محاكم گردد.

اصل بر اعسار مدیون است

رضوان رضایی - سردبیر نشریه و کارشناس حقوقی
چکیده مقاله : دین یا بدهی ممکن است اختیاری و یا قهری باشد. مصداق بدهی قهری دیه است و مصداق بدهی اختیاری می تواند قرارداد های معوض باشد. از طرف دیگر باید ماهیت بدهی را نسبت به زمینه های خانوادگی و حقوقی ( به معنای خاص )  نیز مورد توجه قرار داد. از سویی نیز تکلیف سیستم قضایی بر طراحی نوین از اجرای رای و فروعات آن باشد.

بنیان های تفکر حقوقی

دکتر بهنام حبیبی درگاه - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
چکیده مقاله : زبان حقوق، عموما، استدلالی است و همین زبان موجب می شود تا شخصیت حقوقی دارای رویکردی والدمآبانه باشد. رویکرد اخیر در زبان قانونگذار، در دفاعیات وکیل دادگستری و در حکم صادره از محاکم دادگستری نمود عینی و چشمگیر دارد.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page