021-88262787

مقالات حقوقی

جلوه های حقوقی رمان کلیدر

دکتر جواد محمودی استاد یار حقوق عمومی دانشگاه شهر کرد


چکیده مقاله : در جامعه عشیره ای موضوع کلیدر قدرت غیر رسمی در مدیریت جامعه ی تحت حکمرانی خود ، نقش بلا منازعی دارد . این قدرت از طریق شیوه های متعددی ، موجودیت خود را تداوم بخشیده و مشروعیت می بخشد .

تقابل برائت و موقوفی تعقیب

دکتر منصور رحمدل - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده مقاله : تصمیمات مراجع قضایی به اعتبار نوع تصمیم،واجد آثار متفاوتی هستند . این تصمیمات بخصوص در امور کیفری با حقوق و آزادی های فردی ارتباط نزدیک دارند و در برخی اوقات آثار اجتماعی و حیثیتی آنها نه تنها متوجه خود محکوم علیه است ، بلکه دامن بستگان وی را نیز در بر می گیرد . این امر اهمیت تدقیق بیشتر در امور کیفری را نیز ایجاب می کند .

روش های مالکیت فکری در بنگاههای کارآفرین

دکتر بهنام حبیبی درگاه - عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران - بلژیک - لوکرامبورگ
چکیده مقاله : در علم کارآفرینی مرسوم است که حمایت از ارزش، مهم تر از خلق ارزش است . بنابراین ایجاد فرصت های کارآفرینانه و طرح نو انداختن در مدیریت کسب و کار، نیازمند حمایت حقوقی است . لکن نظام حقوقی که به موقع و موثر باشد می تواند نبض فعالیت های کارآفرینانه را سامان دهی و هدایت نماید . با این نگرش و با ملاحظه جنبه های اخلاقی و اقتصادی مالکیت فکری ، اهداف آن را باید احصا نمود .

نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حمزه تندرو - کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
چکیده مقاله : از مهم ترین تحولات موجود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت،می تواند درخواست ملاقات با وکیل مدافع را داشته باشد . در این ملاقات که نباید بیش از یک ساعت به طول بیانجامد، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتبا برای درج در پرونده ارائه نماید .

بررسی ماده 108 نظامنامه قانون وکالت

مرتضی شیخ الاسلامی- مدیر دفتر دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
چکیده مقاله : چنانچه رییس کل دادگاه شهرستان یا رییس دادگاه استان به هر جهتی از جهات، وکیلی را قابل تعقیب تشخیص دهد . مراتب را کتبا به کانون وکلا محل اطلاع می دهد، در صورتی که کانون موضوع را قابل تعقیب در دادگاه بدوی انتظامی وکلا بداند، فورا مراتب را برای رسیدگی به دادگاه مزبور اعلام و الا نظر خود را با ذکر دلیل به مراجع اعلام کننده اطلاع می دهد و اگر مرجع مزبور به نظر کانون وکلا تسلیم نشد،راسا از دادگاه بدوی انتظامی وکلا ، رسیدگی به موضوع را خواستار می شود .

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page