021-88262787

16 مهر,1393

پ ن پ حقوقی

.آدرس خوانده شناسایی نشده میگم باید توی روزنامه آگهی کنیم؟

میگه : که خوانده را احضار کنیم؟

میگم : پ ن پ ، معدلش بیست شده می خواهیم ازش قدردانی کنیم.

 

 

2. آقاهه اومده برای گواهی انحصار وراثت ، براش توضیح دادم که چه مدارکی می خواد از جمله فرم 18 دارایی.

با تعجب می پرسه : 18؟

میگم : پ ن پ 75/17 ! 25 صدم ارفاق کردم که خوشت باشه.

. در جلسه رسیدگی می گم شاهد را بیاورید.

وکیل میگه : برای ادای شهادت؟

میگم : پ ن پ برای آزمایش خون که اگه مشکل نداشت دیگه ازدواج را برنامه ریزی کنیم. 

 

 

4. مامور اجرای حکم از محل اجرای حکم زنگ زده که رفتیم حکم را اجرا کنیم ، محکوم علیه و افرادش درگیری شدید به وجود آوردند و همه را لت و پار کرده اند .

میگم : کسی هم صدمه دیده؟

میگه : پ ن پ فقط زنگ زدم بگم سالم رسیدم محل اجرای حکم نگران نباشید اصلا.

 

 

5.دستور موقت برای حضانت طفل صادر شده ، پدر طفل با ابلاغ دستور موقت اومده دادگاه

میگه : دستور دادید بچه را بیارم دادگاه ، می خواید بدیدش مادرش؟

میگم : پ ن پ یک زیرشلواری گرفته بودم ، می خوام ببینم اندازش هست یا نه؟

 

 

6. خانومه زنگ زده میگه من دیگه جدا شدم لطفا دادخواست مهریه و نفقه را پس بگیرید.

میگم : از شوهرتون؟

میگه : پ ن پ از کف ماهی تابه ، با ضربه کفگیر جدا شدم. 

 

7. پسره را به خاطر مزاحمت خانوادگی گرفتیم ، پدرش اومده با هزار التماس و تعهد کفیل پسرش شده

میگم : برای اینکه دیگه شاهد این کار از طرف پسرت نباشیم، براش آستین بالا بزن.

میگه : یعنی زنش بدم؟

میگم : پ ن پ آستین بالا بزن برای وضوی نماز میت.

 

 

8. خواهان زنگ زده میگه ابلاغ ما چی شد؟

میگم : فرستادم دایره ابلاغ.

میگه : یعنی دادین مامور ابلاغ برسونه به دستم؟

میگم : پ ن پ ذخیره می کنم برای روز مبادا بتونی ازش استفاده کنی.

 

 

9. روز رسیدگی به عنوان وکیل خوانده (زوج) رفتم دادگاه. بعد از اینکه زوجه صحبت کرد ، رییس دادگاه اشاره می کنه که دفاع کن تا اومدم صحبت کنم .

خواهان (زوجه)  میگه : شما وکیلید؟

می گم : پ ن پ مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم.

 

 

10 . خواهان زنگ زده شماره پرونده را  که تازه ثبت کرده می خواد.

میگم: سیستم cms خودش براتsms میفرسته.

میگه : یعنی الان تو جعبه پیام موبایلمه؟

میگم : پ ن پ الان دم در خونتونه ولی دستش به زنگ نمی رسه درو بزن بیاد بالا.

 

 

11.حکم به بی حقی خواهان صادر شده اومده داره رای را نشون میده .

میگه : شما مطمئنید این رای  را خودتون نوشتید؟

می گم : پ ن پ سرم شلوغ بوده دادم وکیل خوانده نوشت.

 

                                                                                 نویسنده : محمد رضا محمدی جرقویه ای

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page