021-88262787

متفرقه

جنس فروخته شده پس گرفته می شود!

مصاحبه دكتر بهنام حبيبي درگاه با راديو اقتصاد

دكتر حبيبي در گفتگو با راديو اقتصاد اظهار داشتند كه در مقوله مشتري مداري بايد تغيير رويه و فرهنگ ايجاد شود. ايشان در تحليل عبارت "جنس فروخته پس گرفته نمي شود" بيان نمودند كه "جمله منفي" بلحاظ روانشناسي بازار از عوامل ضد توسعه یافتگي و بازدارنده است. بويژه اينكه مردمان قاره آسيا كمتر از عبارات "رك و عريان"  استفاده مي كنند و بيشتر  كلمات  "پوشيده و غير مستقيم" بكار مي برند. بنابراين جمله "جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود" يعني اينكه حق انتخاب مشتري را  محدود مي كنيم. يعني اينكه فرصت تبديل و پس گرفتن را  از مصرف كننده مي گيريم و  اينكه به مشتري القاء مي كنيم كه به شما نیاز داریم در خرید از ما ولی بعد از خریدتان شما را نمی شناسیم!.

اين استاديار دانشگاه در ادامه صحبتهاي خود به تحليل اقتصادي و حقوقي از عبارت"جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود" هم پرداخت. وي در تحليل اقتصادي اشاره كردند كه تعريف فرصت براي مشتري از جمله اصول بنيادين در مديريت بازاريابي بالاخص بازاريابي هاي نوين بشمار مي ايد. اصل احترام به مشتري و فروتني متعارف به تصميم بعدي وي، از عوامل اساسي در بحث مشتري - مداري و تضمين اشتياق به خريد و مراجعات بعدي خواهد بود. ايشان همچنين به امار پس دادن جنس اشاره و گوشزد نمودند كه مگر چند درصد از خريدها پس داده مي شوند؟. علت پس دادن مي تواند عيب جنس، تدليس يا تبليغ نامتعارف فروشنده از صفات و كيفيت جنس و يا علت مربوط به خود مشتري باشد كه در حالت اخير نيز ممكن است علت مربوط به مشتري موجه يا غير موجه باشد. در هر حال درصد بسيار كمي ممكن است شامل پس دادن شود كه از اين درصد هم بخش كوچكي از علت به شخص مصرف كننده برمي گردد. وي در ادامه عنوان كرد كه در فرهنگ اقتصادي ، رفتار توام با حسن نيت شرطِ فعاليت تجاري مستمر است و همراستا با برداشت كيفي از اصل تعادل عرضه و تقاضا است. اين وكيل دادگستري معتقد است يك فروشنده بايد خود را جاي مشتري خود بگذارد. گو اينكه آن لباس را خود خواهد پوشيد و يا لوستر فروخته شده را در منزل خود استفاده خواهد كرد. اين در واقع نوعي احساس مسووليت در قبال مصرف كننده است.

وي در ادامه مصاحبه خود به تحليلي حقوقي از عبارت "جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود" پرداخت. ايشان در تحليل ماهيت اين عبارت اذعان داشتند كه ايا نمايش عبارت پيش گفته نوعي "شرط قراردادي" است و يا صرفا "عبارتي نمايشي در فروشگاه" محسوب مي شود؟. چنانچه شرط قراردادي باشد اولا اين شرط نوعي شرط رفع مسووليت محسوب مي شود. ثانيا بايد مورد گفتمان طرفين و توافق نهايي انها قرار بگيرد. ثالثا با مقررات امرانه مخالفت نداشته باشد و رابعا جنس تحويل داده شده به مشتري منطبق با جنس اظهار شده از ناحيه فروشنده باشد. بنابراين با اين چهار شرط ايجابي و سلبي، فروشنده مي تواند از بازپس گرفتن امتناع نمايد. اين در حالي است كه مقررات قانوني از جمله نظام جامع حمايت از مصرف كننده، مقررات سازمان تعزيرات حكومتي و قوانين خاصي همچون قانون حمايت از مصرف كننده و قانون نظام صنفي بر ابتناي مقررات آمرانه بوده و رويكردي حمايتي از مشتري دارند

فرض ديگر نيز كه صرفا درج عبارت در فروشگاه بود و نوشته اي نمايشي است از محمل قانوني برخوردار نمي باشد.

ايشان در پايان به تمام اصناف و فروشندگان پيشنهاد دادند تا فارغ از بي اعتباري اين نوشته بلحاظ مقررات آمرانه و در جهت حمايت از سرمايه رفتاريِ خود و تضمين فروش مستمر، بطور خودجوش و بجاي نوشته منفي بالا از نوشته مثبت "جنس فروخته شده پس گرفته مي شود" استفاده نمايند.

 

 

نمونه لیست موضوعات پایان نامه

نمونه لیست موضوعات پایان نامه

درآمد: نظر به اولویت های پژوهشی موجود در نقشه راه علمی کشور و همسو با خط مشی نظام آموزش عالی در اهتمام به مطالعات میان رشته ای و کاربردی ، همچنین با ملاحظه نیاز پژوهشی نهادها، ارگان هاو دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، برخی عناوین پیشنهادی زیر جهت راهنمایی در اختیار علاقمندان قرار می گیرد:

1-مسئوولیت مدنی ناشی از تولید عروسک های غیر مجاز

2-بررسی خسارات تنبیهی در نظام مسئوولیت مدنی ایران

3-تحلیل اقتصادی شیوه های جبران زیان در مسئوولیت مدنی

4-مسئوولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه ای

5-نقش شرکت سوئیفت در تسهیل مبادلات تجاری بین المللی

6-بررسی اثر تحریم به عنوان فورس ماژور در نظام قراردادهای بین المللی

7-مسئوولیت مدنی دولت در تصادم های زیانبار جاده ای

8-تحلیل جایگاه و آثار سازمان های داوری در توسعه نظام قضایی

9-تحلیل اقتصادی ادله اثبات و دعوای مدنی

10-تحلیل مفهوم و جایگاه نظریه بازی های دادرسی مدنی

11-مسئوولیت مدنی ناشی از مذاکرات قراردادی

12-بررسی حسن نیت در نظام دادرسی ایران

13-آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مالکیت فکری

14-نقش داوری در دعاوی مالکیت فکری

15-شیوه های حمایت از برندهای تجاری در حقوق ایران

16-نقش داوری در حل اختلاف کارگزاران بورس اوراق بهادار

17-ابعاد حقوقی_اقتصادی حمایت از بورس ایده و اختراعات

18-اصول حقوقی حاکم بر کارآفرینی سازمانی در ایران

19-دادرسی ویژه حاکم بر دعاوی ورشکستگی در حقوق ایران

2-انواع خدمات علمی پژوهشی

انواع خدمات علمی که توسط گروه مشاوران عدلیه ارائه می گردد به شرح زیر است:

2- 1خدمات مشاوره ای تخصصی در حوزه حقوق و مطالعات میان رشته ای مرتبط

2- 2خدمات پژوهشی تخصصی در حوزه حقوق و مطالعات میان رشته ای مرتبط

2- 3 معرفی پژوهشگر به نهادهای عمومی، دولتی و یا خصوصی جهت حمایت از پژوهش

2- 4 معرفی مجلات داخلی و خارجی و راهنمایی جهت پذیرش و مقالهaccept

2- 5 معرفی استاد پذیرش دهنده در تحقیقات به منظور راهنمایی و مشاوره مقتضی

2-6 معرفی منابع پژوهشی به پژوهشگران

2- 7 مدیریت پژوهشی از قبیل تهیه پروپزال علمی و شیوه پلان نویسی پژوهش

2- 8 بازاریابی پژوهش از جهت قرارداد چاپ، توزیع و فروش

2- 9 تنظیم انواع قراردادهای پژوهش

2 -10 داوری در زمینه حل اختلافات پژوهشی بین پژوهشگران، کارفرمایان ، ناشران و غیره

«قابل ذکر می باشد که عناوین فوق به صورت نمونه در گرایش حقوق خصوصی تدوین شده است. بدیهی است که شاخص های تعیین موضوع پایان نامه یا رساله دکاری بر مبنای علایق شخصی، سطح سواد، نیاز جامعه، اولویت اقتصادی، پژوهش بر مبنای اشتغال و برخی شاخص های دیگر تعیین می گردد که نیاز به اخذ مشاوره و اقدام آگاهانه است»

ضمنا خدمات پژوهشی زیر قابل عرضه است:

1-ارائه خدمات مشاوره پژوهشی

2-نظارت بر پروژه های پژوهشی و علمی

3-شناسایی و معرفی مجلات داخلی- بین المللی

4-انعقاد قراردادهای سفارش پژوهش

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page