021-88262787

02 آذر,1394

نمونه لیست موضوعات پایان نامه

نمونه لیست موضوعات پایان نامه

درآمد: نظر به اولویت های پژوهشی موجود در نقشه راه علمی کشور و همسو با خط مشی نظام آموزش عالی در اهتمام به مطالعات میان رشته ای و کاربردی ، همچنین با ملاحظه نیاز پژوهشی نهادها، ارگان هاو دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، برخی عناوین پیشنهادی زیر جهت راهنمایی در اختیار علاقمندان قرار می گیرد:

1-مسئوولیت مدنی ناشی از تولید عروسک های غیر مجاز

2-بررسی خسارات تنبیهی در نظام مسئوولیت مدنی ایران

3-تحلیل اقتصادی شیوه های جبران زیان در مسئوولیت مدنی

4-مسئوولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه ای

5-نقش شرکت سوئیفت در تسهیل مبادلات تجاری بین المللی

6-بررسی اثر تحریم به عنوان فورس ماژور در نظام قراردادهای بین المللی

7-مسئوولیت مدنی دولت در تصادم های زیانبار جاده ای

8-تحلیل جایگاه و آثار سازمان های داوری در توسعه نظام قضایی

9-تحلیل اقتصادی ادله اثبات و دعوای مدنی

10-تحلیل مفهوم و جایگاه نظریه بازی های دادرسی مدنی

11-مسئوولیت مدنی ناشی از مذاکرات قراردادی

12-بررسی حسن نیت در نظام دادرسی ایران

13-آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مالکیت فکری

14-نقش داوری در دعاوی مالکیت فکری

15-شیوه های حمایت از برندهای تجاری در حقوق ایران

16-نقش داوری در حل اختلاف کارگزاران بورس اوراق بهادار

17-ابعاد حقوقی_اقتصادی حمایت از بورس ایده و اختراعات

18-اصول حقوقی حاکم بر کارآفرینی سازمانی در ایران

19-دادرسی ویژه حاکم بر دعاوی ورشکستگی در حقوق ایران

2-انواع خدمات علمی پژوهشی

انواع خدمات علمی که توسط گروه مشاوران عدلیه ارائه می گردد به شرح زیر است:

2- 1خدمات مشاوره ای تخصصی در حوزه حقوق و مطالعات میان رشته ای مرتبط

2- 2خدمات پژوهشی تخصصی در حوزه حقوق و مطالعات میان رشته ای مرتبط

2- 3 معرفی پژوهشگر به نهادهای عمومی، دولتی و یا خصوصی جهت حمایت از پژوهش

2- 4 معرفی مجلات داخلی و خارجی و راهنمایی جهت پذیرش و مقالهaccept

2- 5 معرفی استاد پذیرش دهنده در تحقیقات به منظور راهنمایی و مشاوره مقتضی

2-6 معرفی منابع پژوهشی به پژوهشگران

2- 7 مدیریت پژوهشی از قبیل تهیه پروپزال علمی و شیوه پلان نویسی پژوهش

2- 8 بازاریابی پژوهش از جهت قرارداد چاپ، توزیع و فروش

2- 9 تنظیم انواع قراردادهای پژوهش

2 -10 داوری در زمینه حل اختلافات پژوهشی بین پژوهشگران، کارفرمایان ، ناشران و غیره

«قابل ذکر می باشد که عناوین فوق به صورت نمونه در گرایش حقوق خصوصی تدوین شده است. بدیهی است که شاخص های تعیین موضوع پایان نامه یا رساله دکاری بر مبنای علایق شخصی، سطح سواد، نیاز جامعه، اولویت اقتصادی، پژوهش بر مبنای اشتغال و برخی شاخص های دیگر تعیین می گردد که نیاز به اخذ مشاوره و اقدام آگاهانه است»

ضمنا خدمات پژوهشی زیر قابل عرضه است:

1-ارائه خدمات مشاوره پژوهشی

2-نظارت بر پروژه های پژوهشی و علمی

3-شناسایی و معرفی مجلات داخلی- بین المللی

4-انعقاد قراردادهای سفارش پژوهش

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page