021-88262787

شنبه, 03,آذر

اعضای نشریه

 دکتر بهنام حبیبی درگاه

سمت : صاحب امتیاز و مدیر مسئول

 

رضوان رضایی

سمت : سردبیر و کارشناس حقوقی

 رضا حبیبی درگاه

سمت : مدیر داخلی

 

روشنک خسروی

سمت : مدیر روابط عمومی

 

رضوان عباسی فرج زاده

سمت : عضو نشریه

 

محمد حسین سلیمیان

سمت : عضو نشریه

 

      

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page