021-88262787

نقد رأی

نقد رای

استفاده از شناسنامه‌ی دیگری و اتلاف آن

دکترعباس میرشکاری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

مقدمه

کسی حق استفاده از شناسنامه دیگری را ندارد، به علاوه، کسی حق اتلاف شناسنامه دیگری را نیز ندارد. این دو قاعده، اگرچه از آنِ رشته حقوق ثبت احوال شمرده می‌شوند اما از ضمانت اجرای کیفری برخوردار شده‌اند. در دو پرونده پیش‌رو، مجال مناسبی برای پرداختن به این دو قاعده پیدا شد.

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page