021-88262787

شنبه, 10,تیر

پرسمان حقوق شهروندی

1. چند ماه پیش به علت وضع حمل از مرخصی زایمان استفاده نمودم و طی این مدت به علت وجود سابقه بیمه ،سازمان تامین اجتماعی حقوقم را پرداخت نمود . پس از اتمام مرخصی کارفرمایم اعلام عدم نیاز کرده ولی این موضوع را به صورت کتبی به بنده اعلام ننموده است .قرارداد کار بنده نیز به اتمام رسیده و دیگر قراردادی بین ما نیست. با وجود این شرایط می توانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم؟
مشاور حقوقی عدلیه: جهت احقاق حق و تعیین تکلیف وضعیت کاری خود می توانید به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار محل(هیات تشخیص) مراجعه و با تقدیم دادخواست، درخواست رسیدگی نمایید.

2. اگر در قرارداد اجاره قید کنیم که «موجر در هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت یک میلیون تومان بعنوان ضرر و زیان ، مستاجر را موظف به تخلیه کند» ، آیا این شرط معتبر است ؟ آیا میتوان قید کرد که «موجر بدون مراجعه به مراجع قضایی می تواند شخصا مورد اجاره را تخلیه و تصرف کند» ؟
مشاور حقوقی عدلیه: اجاره عقد لازم است تنها با اقاله یا تمام شدن مدت آن برطرف می شود. ولی اگر شرطی بین طرفین باشد این شرط معتبر است.

3. یک برگ سفته را در شورای حل اختلاف به اجرا گذاشته ام و کپی برابر اصل  آن موجود است ولی اصل سفته مفقود شده است  .خوانده دعوی در جلسه شورا حضور نیافته و دادنامه به ایشان ابلاغ شده است .آیا در مراحل بعد به اصل سفته نیاز هست ؟
مشاور حقوقی عدلیه: در صورتی که در مراحل بعدی (واخواهی و تجدید نظر خواهی )سفته مستند دعوی مورد تکذیب خوانده قرار گیرد ، شما باید اصل سفته را ارائه نمائید.

4. مغازه ام از سال 45 تا کنون در اجاره شخصی بوده است و ایشان بدون اطلاع مغازه را از سال 85 به شخص ثالثی اجاره داده اند . اکنون دادخواست تخلیه به طرفیت مستاجر اول باید داده شود یا مستاجر دوم ؟ آیا اینکه مستاجر اول بدون اجازه ملک را اجاره داده در حق کسب و پیشه وی تاثیری دارد یا خیر ؟
مشاورحقوقی عدلیه: دادخواست تخلیه ید مستأجر را به لحاظ بلحاظ انتقال عین مستاجره به غیر (در صورتیکه حق انتقال به غیر نداشته باشد) به طرفیت مستأجر اول مطرح نمایید.

5. مدارك ثبتي ( مجمع عمومي ) شركت تعاوني را به اداره ثبت شركتها در شهرستان جهت انجام تغييرات ثبتي ارسال داشته ام  ولی اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان از ثبت آن امتناع مي ورزد آيا از اختيارات اداره ثبت مي باشد يا خیر ؟
مشاور حقوقی عدلیه: طبق ماده 6 قانون تجارت و همچنین ماده 106، در خصوص تصمیمات مجامع عمومی باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد، و در نقاطی که اداره یا دایره ثبت شرکتها موجود نیست به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت می شود.

6. سن مندرج در شناسنامه ام با سن واقعی ام  3 سال اختلاف دارد چه اقدامی میتوانم انجام دهم ؟
مشاور حقوقی عدلیه: طبق تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال باشد می تواند تقاضای اصلاح سن خود را بنماید ولی اگر کمتر از 5 سال باشد باید به دادگاه صالح ، دادخواست تقدیم گردد.

7.ایا تشابه در جعل ضرورت دارد و حتما باید سند جعلی مشابه سند اصلی باشد؟
مشاور حقوقی عدلیه: آنچه که در جعل سند شرط است قصد متقلبانه است و تشابه در جعل شرط نمیباشد.

8. بابت خرید جنسی یک فقره چک داده ام ولی فروشنده از تحویل مبیع امتناع کرده و چک را نیز بر نمی گرداند . چه اقدام قانونی می توانم انجام دهم ؟
مشاور حقوقی عدلیه: معامله واقع شده و قیمت آن هم با تحویل چک پرداخت شده است. شما مالک مبیع (جنس خریداری شده) هستید و می توانید با تقدیم دادخواست به مرجع صالح قضایی الزام فروشنده به تحویل مبیع را درخواست کنید.

9. فردی یک فقره چک به بنده داده که فعلا متواری است و حکم جلب وی صادر گردیده است. چگونه می توان وی را ممنوع الخروج کرد؟
مشاور حقوقی عدلیه: شما می توانید با مراجعه به اداره گذرنامه و ارایه رای دادگاه ایشان را ممنوع الخروج نمایید.

10. اگر چک به حساب خوابانده شود امکان شکایت کیفری وجود دارد؟
مشاور حقوقی عدلیه: در صورتی که چک مدت دار بوده و قبل از تاریخ مندرج در متن چک به بانک ارائه و به حساب منظور شود فاقد وصف کیفری می باشد ولی اگر مدت دار نبوده و در تاریخ مندرج در چک یا حداکثر شش ماه پس از آن به حساب منظور گردد و برگشت بخورد قابل تعقیب کیفری است.

11. چه زمانی چك جنبه كيفري و چه وقت جنبه حقوقي دارد ؟
مشاور حقوقی عدلیه: در صورتیکه چک به تاریخ روز صادر و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد دارای جنیه کیفری و در صورت وعده دار بودن جنبه حقوقی دارد.

12. دو سال پیش خودرویی خریداری نمودم ولی علیرغم پرداخت ثمن معامله ، سند مالکیت به نام فروشنده باقی ماند و فقط یک مبایعه نامه عادی بین ما تنظیم گردید حال ایشان ادعای مالکیت خودرو را دارد با اینکه خودرو و تمامی مدارک آن نزد اینجانب می باشد ، آیا می تواند ادعای خود را اثبات کند ؟
مشاور حقوقی عدلیه: خیر و در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده میتوانید برای الزام او به تنظیم سند انتقال به مراجع قضایی مراجعه نمایید.

13. زمینی ارثی وسنددار مورد فروش قرار گرفته  وفروشنده گواهی انحصاروراثت را هنگام فروش ارائه دادهاست . اما اکنون شخصی مدعی شده که  معامله بدون اطلاع وی انجام گرفته  ونام او درگواهی حصروراثت نبوده است . آیا از طرق مراجع قضایی می تواند معامله را فسخ نماید ؟
مشاور حقوقی عدلیه: در صورت اثبات این ادعا و اینکه اگر اسم او در زمان اخذ گواهی انحصار وراثت جز وراث اعلام نشده باشد میتواند به  عنوان کلاهبرداری علیه اشخاص مرتکب شکایت و پس از آن نسبت به ابطال معاملات اقدام نماید.

14. شهرداري زميني را که متعلق به ديگري بوده به من اجاره داده و من با اجازه شهرداري روي زمين سرمايه گذاري كردم اكنون مالك زمين مدعي خسارت و اجاره شده است - به چه دليل و چگونه از شهرداري شكايت كنم و راه و شيوه تامين خواسته و تامين دليل چگونه است؟
مشاور حقوقی عدلیه: در صورت وقوع چنین امری مسئولیت حقوقی و کیفری متوجه آن شهرداری خواهد بود و میتوانید از طریق مراجع قضایی برای احقاق حقوق خود اقدام نمایید.

15. زمینی وقفی وجود دارد  که حدود 80 سال پیش وقف شده است . آیا می توان زمین را پس از این مدت از وقف درآورد و به فروش رساند ؟
مشاور حقوقی عدلیه: در صورتیکه وقف محدود به زمان معین نباشد خیر.

16. همسرم بدون آنکه مهریه مرا پرداخت کند می خواهد از کشور خارج شودچگونه او را ممنوع الخروج کنم؟
مشاور حقوقی عدلیه: باید از همان دادگاهی که حکم به پرداخت مهریه داده درخواست کنید که از طریق واحد اجرای احکام مدنی اقدام شود.

17. چکی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده باشد آیا بعد از صدور گواهینامه قابل انتقال به اشخاص دیگر می باشد و بانک می تواند وجه آن را پرداخت نماید؟
مشاور حقوقی عدلیه: پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک نیز چک قابل انتقال می باشد و بدیهی است در صورتی کفایت موجودی ،قابل پرداخت نیز خواهد بود.

18. آیا زن می تواند توقیف اموال موجود شوهر خود در خارج از کشور را بابت مهریه از دادگاه ایران بخواهد؟
مشاور حقوقی عدلیه: از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات کشور خارجی ،رابطه متقابل وتصمیم  دادگاه خارجی بستگی دارد.

19. اگر مرد با اینکه گواهی عدم سازش نزد زن است از مراجعه به دفتر طلاق خودداری کرد،زن چه می تواند انجام دهد؟
مشاور حقوقی عدلیه: چون غالب مردها از مراجعه به دفترطلاق خودداری می کنند در حال حاضر اگر مردی به رغم صدور حکم عدم امکان سازش به دفتر رسمی طلاق مراجعه نکند زن حق دارد به دفتر طلاق مراجعه کند. دفتر خانه موظف است احضاریه ای برای حضور در دفتر طلاق برای مرد ارسال دارد و در صورتی که مرد باز هم از حضور در دفترخانه امتناع ورزید. زن به دادگاه مراجعه کند و دادگاه طی حکمی به او وکالت در توکیل می دهد تا با مراجعه به دفتر طلاق و ارائه حکم عدم امکان سازش خود را طلاق دهد.

20. اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداری کرد مرد چه می تواند انجام دهد؟
مشاور حقوقی عدلیه: از آنجا که هنوز هم اصولا حق طلاق با مرد است .مرد شخصا به دفتر طلاق مراجعه می کند و صیغه طلاق را جاری می کند و دفترخانه نیز مراتب را به زن ابلاغ خواهد کرد.

21. وضعیت ارث در صورت جدایی و پیش از انقضای مدت عده چگونه است؟
مشاور حقوقی عدلیه: هر گاه زن و شوهر با طلاق رجعی از یکدیگر جدا شوند هر یک از آنها پیش از پایان عده فوت کنند دیگری از متوفی ارث می برد ولی اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای مدت عده باشد از یکدیگر ارث نمی برند .به طور کلی در طلاق باین که حق رجوع وجود ندارد ،از یکدیگر ارث نمی برند.

22. آیا خانمی که ازدواج می کند ،حضانت فرزند از او سلب می شود؟
مشاور حقوقی عدلیه: در صورتی که مادر ازدواج کند حضانت با پدر طفل است مگر اینکه پدر صلاحیت برای حضانت طفل نداشته باشد.

23. شخصی بابت مهریه هر سه ماه یکبار یک عدد سکه پرداخت می کند الان ایشان وضع مالی خوبی ندارد و می خواهد مدت پرداخت آن را بیشتر کند، چه باید کرد؟
مشاور حقوقی عدلیه: باید دادخواست تقلیل اقساط به دادگاه تقدیم نماید.

24. آیا می توان وکالت بلا عزلی که برای طلاق داده شده است را باطل نمود ؟
مشاور حقوقی عدلیه: خیر . با توجه به اینکه وکالت بلا عزل است دیگر نمی تواتن آن را باطل کرد مگر با توافق مجدد موکل و وکیل.

25. آیا زنی که نفقه و مهریه ای را بگیرد همسرش می تواند ازدواج مجدد کند؟
مشاور حقوقی عدلیه: مرد باید ابتدا عدم تمکین همسرش را به دادگاه اثبات کند و بعد از آن دادخواست ازدواج مجدد بدهد تا بررسی شود.

26. فرزند از چه سنی می تواند خود تصمیم بگیرد که با کدام یک از والدین زندگی کند؟
مشاور حقوقی عدلیه: بعد از سن بلوغ حق انتخاب با خود فرزندان است.تا قبل از آن در شرایط عادی تا 7 سال با مادر و بعد از آن با پدر می باشد. قبل ذکر است سن بلوغ در ایران برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری است.

 

خوانندگان محترم می توانند سوال های حقوقی خود را به طرق ذیل مطرح نمایند:

1. ارسال سوال از طریق صفحه ارتباط با نشریه

2. ارسال سوال از طریق پست الکترونیک نشریه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

3. ارسال سوال از طریق پیامک به سامانه شماره 30005088242056

 

نکته: خوانندگان محترم می توانند برای پاسخ به سوال های بی شمار حقوقی در زمینه های خانوادگی ، امور قراردادها ، شرکت ها ، مسائل بانکی و ... به قسمت  « بانک سوالات حقوقی » در سایت نشریه به نشانی www.adliyeh.com مراجعه نمایند.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page